АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО

Проведено е третото за годината имисионно обследване на град Нова Загора

02.08.2021 г.
През 2021 г. гр. Нова Загора е включен в график, утвърден от министъра на околната среда и водите, за извършване на имисионни измервания на атмосферния въздух. Съгласно графика, имисионното обследване ще се провежда в рамките на 51 денонощия, равномерно разпределени през календарната година. 
повече»

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНОСТТА В НИСО!!! УДЪЛЖЕН СРОК!!!

02.07.2021 г.
В изпълнение на Заповед №РД-697 от 30.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания, свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).
повече»

Комисия одобри предложение за обявяване на нова защитена местност в област Стара Загора

18.06.2021 г.
Експертна комисия, назначена от директора на РИОСВ–Стара Загора одобри предложение за обявяване на нова защитена територия от категорията защитена местност „Гората на Боряна в Енински ливади”, разположена в землището на с. Енина, общ. Казанлък.
повече»

Камиони с пластмасови отпадъци от Румъния, Полша и България са задържани на границата с Турция

22.05.2021 г.
Това установи проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора на 21 май, след като е била сигнализирана от Митническо бюро - Лесово.
повече»

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНОСТТА В НИСО!!! УДЪЛЖЕН СРОК!!!

29.04.2021 г.
Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 01.07.2021 г. Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари, март, април, май и юни ще може да се въвежда в НИСО до 31.07.2021 г.
повече»

РИОСВ–Стара Загора отбеляза Световния ден на Земята

22.04.2021 г.
За поредна година РИОСВ–Стара Загора отбеляза Световния ден на Земята. Мероприятието протече под мотото „Да възстановим нашата планета Земя“, а екоинспекцията беше гост на детска градина Камбанка в Стара Загора.
повече»

ВАЖНО!!! Задължения на операторите на инсталации, извършващи дейности с употребата на разтворители, съгласно Наредба №7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда.

08.03.2021 г.
В срок до 31 март на текущата година, информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната календарна година.
повече»

Ученици от клуб „Да си построим наука“ към Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ посетиха РИОСВ–Стара Загора.

05.03.2021 г.
Днес, ученици от 9-ти клас на ППМГ „Гео Милев“ - Стара Загора, с ръководител г-жа Тонка Иванова бяха гости на РИОСВ-Стара Загора.
повече»