Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2020 година

От връзките по-долу можете да изтеглите писмата по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

08.01.2020 1 Mb (rar) свали
14.01.2020 902 Kb (rar) свали
22.01.2020 1 Mb (rar) свали
24.01.2020 1 Mb (rar) свали
11.02.2020 2 Mb (rar) свали
19.02.2020 114 b (rar) свали
25.02.2020 3 Mb (rar) свали
28.02.2020 599 Kb (rar) свали
13.03.2020 1 Mb (rar) свали
20.03.2020 2 Mb (rar) свали
27.03.2020 805 Kb (rar) свали
07.04.2020 1 Mb (rar) свали
14.04.2020 1 Mb (rar) свали
16.04.2020 527 Kb (rar) свали
24.04.2020 984 Kb (rar) свали
30.04.2020 521 Kb (rar) свали
08.05.2020 942 Kb (rar) свали
15.05.2020 455 Kb (rar) свали
22.05.2020 777 Kb (rar) свали
29.05.2020 3 Mb (rar) свали
10.06.2020 1 Mb (rar) свали
17.06.2020 1 Mb (rar) свали
24.06.2020 1 Mb (rar) свали
25.06.2020 81 Kb (pdf) свали
03.07.2020 3 Mb (rar) свали
07.07.2020 2 Mb (rar) свали
10.07.2020 997 Kb (rar) свали
17.07.2020 2 Mb (rar) свали
24.07.2020 2 Mb (rar) свали
31.07.2020 2 Mb (rar) свали
05.08.2020 389 Kb (rar) свали
11.08.2020 2 Mb (rar) свали
14.08.2020 2 Mb (rar) свали
20.08.2020 2 Mb (rar) свали
28.08.2020 1 Mb (rar) свали
11.09.2020 1 Mb (rar) свали
18.09.2020 2 Mb (rar) свали
25.09.2020 1 Mb (rar) свали
08.10.2020 2 Mb (rar) свали
02.10.2020 2 Mb (rar) свали
08.10.2020 2 Mb (rar) свали
19.10.2020 2 Mb (rar) свали
23.10.2020 1 Mb (rar) свали
05.11.2020 6 Mb (rar) свали
13.11.2020 2 Mb (rar) свали
19.11.2020 2 Mb (rar) свали
27.11.2020 3 Mb (rar) свали
04.12.2020 2 Mb (rar) свали
11.12.2020 756 Kb (rar) свали
18.12.2020 1022 Kb (rar) свали
22.12.2020 2 Mb (rar) свали
31.12.2020 293 Kb (rar) свали