Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2018 година

От връзките по-долу можете да изтеглите писмата по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

12.01.2018 1 Mb (rar) свали
19.01.2018 2 Mb (rar) свали
26.01.2018 1 Mb (rar) свали
02.02.2018 1 Mb (rar) свали
09.02.2018 940 Kb (rar) свали
16.02.2018 2 Mb (rar) свали
23.02.2018 2 Mb (rar) свали
02.03.2018 965 Kb (rar) свали
09.03.2018 1 Mb (rar) свали
16.03.2018 2 Mb (rar) свали
23.03.2018 2 Mb (rar) свали
30.03.2018 2 Mb (rar) свали
05.04.2018 863 Kb (rar) свали
13.04.2018 1 Mb (rar) свали
20.04.2018 2 Mb (rar) свали
27.04.2018 3 Mb (rar) свали
04.05.2018 2 Mb (rar) свали
11.05.2018 3 Mb (rar) свали
18.05.2018 3 Mb (rar) свали
25.05.2018 1 Mb (rar) свали
01.06.2018 4 Mb (rar) свали
08.06.2018 4 Mb (rar) свали
15.06.2018 4 Mb (rar) свали
22.06.2018 2 Mb (rar) свали
29.06.2018 2 Mb (rar) свали
06.07.2018 2 Mb (rar) свали
13.07.2018 3 Mb (rar) свали
20.07.2018 2 Mb (rar) свали
27.07.2018 3 Mb (rar) свали
03.08.2018 2 Mb (rar) свали
10.08.2018 3 Mb (rar) свали
17.08.2018 3 Mb (rar) свали
24.08.2018 2 Mb (rar) свали
31.08.2018 1 Mb (rar) свали
07.09.2018 870 Kb (rar) свали
14.09.2018 4 Mb (rar) свали
21.09.2018 939 Kb (rar) свали
28.09.2018 472 Kb (rar) свали
05.10.2018 3 Mb (rar) свали
12.10.2018 4 Mb (rar) свали
19.10.2018 2 Mb (rar) свали
26.10.2018 3 Mb (rar) свали
02.11.2018 2 Mb (rar) свали
09.11.2018 2 Mb (rar) свали
16.11.2018 3 Mb (rar) свали
23.11.2018 2 Mb (rar) свали
30.11.18 1 Mb (rar) свали
07.12.18 4 Mb (rar) свали
14.12.2018 1 Mb (rar) свали
20.12.2018 1 Mb (rar) свали
21.12.2018 373 Kb (rar) свали
28.12.2018 928 Kb (rar) свали
31.12.2018 73 Kb (rar) свали