Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2017 година

От връзките по-долу можете да изтеглите писмата по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

06.01.2017 817 Kb (rar) свали
13.01.2017 562 Kb (rar) свали
20.01.2017 1 Mb (rar) свали
27.01.2017 1 Mb (rar) свали
03.02.2017 2 Mb (rar) свали
10.02.2017 2 Mb (rar) свали
17.02.2017 1 Mb (rar) свали
24.02.2017 3 Mb (rar) свали
02.03.2017 2 Mb (rar) свали
10.03.2017 2 Mb (rar) свали
17.03.2017 3 Mb (rar) свали
24.03.2017 2 Mb (rar) свали
31.03.2017 2 Mb (rar) свали
07.04.2017 2 Mb (rar) свали
13.04.2017 1 Mb (rar) свали
21.04.2017 1 Mb (rar) свали
28.04.2017 3 Mb (rar) свали
05.05.2017 819 Kb (rar) свали
12.05.2017 2 Mb (rar) свали
19.05.2017 2 Mb (rar) свали
26.05.2017 416 Kb (rar) свали
02.06.2017 2 Mb (rar) свали
09.06.2017 2 Mb (rar) свали
16.06.2017 2 Mb (rar) свали
23.06.2017 2 Mb (rar) свали
30.06.2017 2 Mb (rar) свали
07.07.2017 2 Mb (rar) свали
14.07.2017 1 Mb (rar) свали
21.07.2017 1 Mb (rar) свали
28.07.2017 2 Mb (rar) свали
04.08.2017 3 Mb (rar) свали
11.08.2017 1 Mb (rar) свали
18.08.2017 3 Mb (rar) свали
25.08.2017 1 Mb (rar) свали
01.09.2017 2 Mb (rar) свали
15.09.2017 3 Mb (rar) свали
21.09.2017 1 Mb (rar) свали
29.09.2017 1 Mb (rar) свали
06.10.2017 3 Mb (rar) свали
13.10.2017 1 Mb (rar) свали
27.10.2017 4 Mb (rar) свали
03.11.2017 3 Mb (rar) свали
10.11.2017 2 Mb (rar) свали
17.11.2017 669 Kb (rar) свали
24.11.2017 3 Mb (rar) свали
01.12.2017 2 Mb (rar) свали
08.12.2017 2 Mb (rar) свали
13.12.2017 954 Kb (rar) свали
22.12.2017 5 Mb (rar) свали
29.12.2017 330 Kb (rar) свали