Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година

От връзките по-долу можете да изтеглите писмата по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

20.01.2016 г. 3 Mb (zip) свали
01.02.2016 г. 3 Mb (rar) свали
07.03.2016 7 Mb (rar) свали
14.03.2016 2 Mb (rar) свали
21.03.2016 1 Mb (rar) свали
28.03.2016 3 Mb (rar) свали
12.04.2016 5 Mb (rar) свали
22.04.2016 4 Mb (rar) свали
09.05.2016 4 Mb (zip) свали
20.05.2016 4 Mb (rar) свали
09.06.16 3 Mb (rar) свали
15.06.2016 2 Mb (rar) свали
22.06.2016 918 Kb (rar) свали
30.06.2016 1 Mb (rar) свали
07.07.2016 3 Mb (rar) свали
15.07.2016 7 Mb (rar) свали
22.07.2016 7 Mb (rar) свали
29.07.2016 6 Mb (rar) свали
05.08.2016 9 Mb (rar) свали
12.08.2016 8 Mb (rar) свали
19.08.2016 11 Mb (rar) свали
26.08.2016 7 Mb (rar) свали
02,09,2016 3 Mb (rar) свали
09,09,2016 2 Mb (rar) свали
16,09,2016 2 Mb (rar) свали
23,09,2016 3 Mb (rar) свали
30,09,2016 5 Mb (rar) свали
07,10,2016 3 Mb (rar) свали
14,10,2016 1 Mb (rar) свали
20.10.2016 3 Mb (rar) свали
28.10.2016 2 Mb (rar) свали
04.11.2016 2 Mb (rar) свали
11.11.2016 2 Mb (rar) свали
18.11.2016 4 Mb (rar) свали
25.11.2016 3 Mb (rar) свали
02.12.2016 4 Mb (rar) свали
09.12.2016 6 Mb (rar) свали
16.12.2016 3 Mb (rar) свали
23.12.2016 4 Mb (rar) свали
30.12.2016 478 Kb (rar) свали